23.6 C
Londra

Înscrierea la școală a elevilor care se întorc în România

Copiii românilor care se întorc definitiv în țară trebuie să-și echivaleze studiile efectuate în străinătate, până când sunt îndeplinite formalitățile fiind înscriși ca „audienți”.

Elevii „audienți” sun înregistrați în cataloage provizorii, toate mențiunile privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate.

În momentul în care se întoarce în țară, elevii trebui să aibă continuitate la o forma de învățământ. Inspectoratul Școlar Județean  identifică soluții și îl înscrie la școală.

Clasele I-X

 Studiile pentru clasele I-X, efectuate în străinătate se echivalează de către Inspectoratul Școlar

 Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ.

Perioadele de studii, respectiv clasele I-X, efectuate în străinătate se echivalează de către inspectoratul școlar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile.

Clasele XI-XII/XIII

Pentru echivalarea claselor XI-XII/XIII și a diplomelor obținute în învățământul preuniversitar din străinătate, repatriații trebuie să se adreseze Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.

Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului vor depune dosarul de echivalare la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient sau la inspectoratul şcolar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile.

În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia instituită la nivelul unității de învățământ.

Alte articole

Ultimă oră