14.1 C
Londra

Cum obții prima carte de identitate pentru copil în străinătate

Persoanele minore care au împlinit vârsta de 14 ani, aflate în străinătate și care nu se pot prezenta în România pentru solicitarea primei cărți de identitate, pot depune cererea, însoţită de celelalte documente necesare, la ambasada sau oficiul consular al României din statul unde se află temporar.

Cartea de identitate se eliberează de către autoritățile competente din România.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/.

Eliberarea primei cărți de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

MINORUL CU VÂRSTA ÎNTRE 14-18 ANI DEPUNE CEREREA PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PERSONAL, ÎNSOŢIT DE UNUL DINTRE PĂRINŢI SAU, DUPĂ CAZ, DE REPREZENTANTUL SĂU LEGAL.

DOCUMENTE NECESARE (toate documentele se prezintă în original):

Certificatul de naştere românesc, în original;

Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentatului legal, în original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;

Certificatul de căsătorie al părinţilor sau certificatul de divorț însoțit de acordul parental / hotărârea judecătorească românească, definitivă şi irevocabilă, în situația în care părinţii sunt divorţaţi, în original;

Două fotografii color pe un fundal alb, mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm (trebuie sa fie prezentate la momentul depunerii cererii – vezi model fotografii mai jos);Dovada achitării în România a taxelor aplicabile pentru eliberarea cărţii de identitate – taxa de timbru şi contravaloarea cărţii de identitate.

Taxa poate fi achitată de o persoană din România. În cazul în care solicitantul nu poate indica o persoana de contact în România, va contacta Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) pe raza căruia domiciliază părinții şi va solicita numărul contului în care poate plăti taxele legale şi cuantumul acestora. Plata taxelor se va face prin transfer bancar, urmând ca la dosar să se depună documentul eliberat de banca prin care se confirmă efectuarea transferului, însoţit de o traducere în limba română.

Pentru detalii privind documentele necesare accesați: https://cglondra.mae.ro/node/477

🆓 Programarea este GRATUITĂ și se face prin: https://www.econsulat.ro/

Alte articole

Ultimă oră