23.6 C
Londra

Sunt sau sânt? Corect românește

Cum se scrie și spune corect, sunt sau sânt? Află dacă vorbești corect românește

Scriem și spunemsunt sau sânt, suntem sau sântem, sânteţi ori sunteţi?

Corect: Eu sunt, noi suntem, voi sunteţi.

Greşit: Eu sânt, noi sântem, voi sânteţi.

Începe sau âncepe, ânmâna ori înmâna, înainta sau ânainta

Corect: A începe, a înmâna, a înainta.

Greşit: A âncepe, a ânmâna, a ânainta.

Doborâ sau doborî, vârî ori vârâ, urâ sau urî

Corect: A doborî, a urî, a vârî.

Greşit: A doborâ, a urâ, a vârâ.

Neîmpăcat sau neâmpăcat, reânvia ori reînvia, bineînţeles vs bineânţeles

Corect: Neîmpăcat, a reînvia, bineînţeles.

Greşit: Neâmpăcat, a reânvia, bineânţeles.

Alte articole

Ultimă oră