2.9 C
Londra

Guvernul modifică legislația asociațiilor și fundațiilor

Guvernul României are, joi, pe ordinea de zi aprobarea unui proiect de lege prin care sunt propuse o serie de soluţii legislative de modificare a cadrului legal în materia asociaţiilor şi fundaţiilor.

Astfel, proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Prin proiect se prevede eliminarea cerinţei depunerii unei traduceri legalizate pentru înscrierea unei asociaţii ce are denumirea într-o limbă străină, fiind apreciată suficientă depunerea unei traduceri simple (nelegalizate).

Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege propune, în esenţă: standardizarea cererii de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, al cărei formular va fi aprobat prin ordin al ministrului Justiţiei; evidenţierea posibilităţii transmiterii formularului şi prin mijloace moderne de comunicare (posibilitate reglementată actualmente, de altfel, şi de normele de drept comun în materie procesual-civilă), prin inserarea unei menţiuni exprese în acest sens în cuprinsul textului.

Conform iniţiativei legislative, calitatea mandatarului desemnat pentru a desfăşura procedura de dobândire a personalităţii juridice nu mai este condiţionată de calitatea de membru asociat în viitoarea entitate, acesta putând fi orice persoană desemnată prin contract de mandat.

„Național” sau „român”

O altă modificare vizează instituirea unui criteriu obiectiv pentru înscrierea unei asociaţii sau fundaţii care foloseşte în denumirea sa cuvintele „naţional” sau „român”, respectiv împrejurarea că scopul şi obiectivele prevăzute în statutul persoanei juridice denotă desfăşurarea unei activităţi în interes general, chestiune care este lăsată la aprecierea instanţei (fiind eliminată cerinţa acordului prealabil al Secretariatului General al Guvernului).

Prin acelaşi proiect se stabileşte un termen mai lung (7 zile, care curge de la înregistrarea cererii) pentru verificarea legalităţii formularului de cerere şi a documentelor depuse în vederea dobândirii personalităţii juridice în condiţiile în care instanţele judecătoreşti au semnalat imposibilitatea obiectivă de respectare a termenului de 3 zile de verificare a îndeplinirii condiţiilor şi de soluţionare a cererilor de acordare a personalităţii juridice a asociaţiilor şi fundaţiilor şi, de asemenea, instituirea unui termen de maximum 45 de zile pentru remedierea neregularităţilor constatate, care curge de la înregistrarea formularului de cerere (pentru a asigura celeritatea procedurii), în scopul evitării respingerii/anulării cererii şi al introducerii ei ulterioare (ceea ce ar presupune plata unei noi taxe de timbru, precum şi alte cheltuieli suplimentare.

Alte articole

Ultimă oră