17.5 C
Londra

Cum poți redobândi cetățenia română

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie este instituția care se ocupă de acordarea cetățeniei române, inclusiv pentru cei care au renunțat de bună voie la ea.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie se află a în subordinea Ministerului Justiţiei.

Pentru redobândirea cetățeniei se depun cereri  de eliberare a certificatului de cetățenie în străinătate la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau în țara unde solicitantul deține un permis de ședere legal, dar și la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București și la Birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava.

În original şi în copie

La înregistrarea cererilor de redobândire a cetățeniei române la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie sau la birourile teritoriale, solicitanții sunt obligați să prezinte documentul care atestă dreptul de ședere pe teritoriul României, care poate fi documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie) sau permisul de ședere de scurtă sau lungă durată. Documentul va fi prezentat în original şi în copie, aceasta din urmă fiind anexată cererii.

 La depunerea cererilor privind cetățenia română, solicitanții sunt obligați să prezinte actele de stare civilă, atât în copie legalizată cât și în original.

Cererile se depun personal și doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare, în baza unei aprobări prealabile scrise, printr-un mandatar cu procură specială și autentică. Pentru documentele din Republica Moldova și cele din Ucraina nu este necesară apostilarea.

Alte articole

Ultimă oră